Array

Tegul visi bus viena (Jn 17, 21)
Dėl šių žodžių esame gimę,
dėl vienybės,
kad neštume ją į pasaulį.
Chiara Lubich.

ŠRIFTO DYDIS  aA aA 
Parama

Mielieji,

nuoširdžiai dėkojame visiems, praėjusiais metais parėmusiems Fokoliarų Judėjimą 2 % pajamų mokesčio. Dalį jūsų paramos panaudojome Gyvenimo Žodžio leidybai. Be to, galėjome sudaryti galimybę daugiavaikėms šeimoms, jaunimui ir vaikams dalyvauti Marijapolyje.
Ir šiais metais labai tikimės Jūsų palaikymo ir paramos, kuri padės skleisti vienybės dvasią mūsų šeimose, Bažnyčioje ir visuomenėje.
Maloniai prašome skirti Fokoliarų Judėjimo reikmėms 2 % savo pajamų mokesčio, sumokėto praėjusiais metais.

Nuoširdžiai dėkojame! Jūsų fokoliarai

 

Paramą galite pervesti, užpildę Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos prašymo naują, nuo 2017m. galiojančią, formą (FR0512 3versija)

1. Elektroniniu būdu (per naudojamo elektroninio banko prieigą) adresu:
http://deklaravimas.vmi.lt/;
2. Užpildytą prašymo formą galite tiesiogiai įteikti mokesčių administratoriui;
3. Atsiųsti paštu (išskyrus elektroninį paštą) į VMI prie FM Mokestinių prievolių departamento Dokumentų tvarkymo ir archyvavimo skyrių adresu: Neravų g. 8, 66257 Druskininkai.

Duomenys, reikalingi pildant prašymo formą FR0512 (3):

1. 1-4 laukeliai: asmeniniai jūsų duomenys

2. 5 laukelis: mokestinis laikotarpis: 2016

3. Pažymėti 6S laukelį įrašant „X“ ženklą

4. E1 laukelis: 2 (Gavėjo tipas)

5. E2 laukelis: 192064511 (Gavėjo identifikacinis numeris).Tai Fokoliarų Judėjimo kodas.

6. E4 laukelis: mokesčio dalies dydis (kokią 2% dalį norite skirti mūsų Judėjimui)

7. E5 laukelis pildomas nusprendus pajamų mokesčio dalį skirti ilgiau nei vienerius metus. Tokiu atveju E5 laukelyje turi būti įrašomi laikotarpio pabaigos metai. (Įrašomas laikotarpis neturi būti ilgesnis kaip 5 metai. Šiais metais galima paramą skirti iki 2020 metų).

Svarbu: Labai prašome atkreipti dėmesį tuos, kurie 2012 metais užpildė prašymą 2011-2015 metams, tai šiais metais privalu teikti prašymą iš naujo.