Array

Tegul visi bus viena (Jn 17, 21)
Dėl šių žodžių esame gimę,
dėl vienybės,
kad neštume ją į pasaulį.
Chiara Lubich.

ŠRIFTO DYDIS  aA aA 
Pradedama beatifikacijos byla

Sausio 27 d. pradedama Chiaros Lubich beatifikacijos byla

Vyskupo Raffaelio Martinelli parinkta Frascati katedra pabrėžia „akto bažnytinį pobūdį“ – čia sausio 27 d. 16 val. prasidėjo oficialus Chiaros Lubich „Gyvenimo, dorybių, šventumo garso ir ženklų tyrimo procesas“. Fokoliarų judėjimo tarptautinis centras yra įsikūręs būtent Frascati vyskupijos teritorijoje, kur Chiara praleido didžiąją savo gyvenimo dalį ir kur mirė. Jos palaikai ilsisi judėjimo Centro koplyčioje.

„Beatifikacijos ir kanonizacijos bylos“ atidarymo ceremonija, vadinama Prima Sessio prasidėjo Vakaro mišparais. Perskaitytas Dekretas apie bylos užvedimą, Šventojo Sosto patvirtinimą apie kliūčių nebuvimą nulla osta bei Vyskupo paskirto tribunolo įsteigimą; po to – Vyskupo bei tribunolo narių ir postulatorių priesaika. Ceremonija tiesiogiai transliuota internetu.

Maria Voce Emmaus, Fokoliarų judėjimo prezidentė, linkėjo visiems, kurie gyvena judėjimo dvasingumu, būti „gyvu liudijimu“ to kolektyvinio šventumo, kurį pasiūlė ir kuriuo gyveno Chiara.

Jos gyvenimą maitino šventumas, kylantis iš Evangelijos. Ji rašė: „Mes šventumą randame Jėzuje, kuris pražysta mumyse, todėl, kad mylime… Jei siektume šventumo dėl jo paties, niekada nepasiektume. Esmė – mylėti ir nieko daugiau. Prarasti viską, net ir prisirišimą prie šventumo, kad siektume vien meilės“. „Galime tapti šventi… jei mūsų šventumo pamatas bus (pirma visko, net ir pirma šventumo) tarpusavio meilė: Jėzus tarp mūsų kaip prielaida ar versmė, kaip mūsų šventumo priemonė ir kaip tikslas“.

Koks ryškus išlieka jos liudijimas rodo nesiliaujantis srautas žmonių, per šiuos pastaruosius 6 metus po Chiaros mirties, plūstančių į vietas, kur ji gyveno ir kur dabar ilsisi. Ją aplankė daugiau nei 120 tūkstančių žmonių iš įvairių kontinentų ir religinių tradicijų: kardinolai ir vyskupai, akademinio pasaulio atstovai, politikai, šeimos ir jaunimas, įvairių judėjimų ir grupių nariai, religinių įsitikinimų neturintys asmenys, vaikai, besiruošiantys Pirmajai komunijai ir suaugusieji, ieškantys vilties žiburio.

Bylos užvedimas prasidėjo po to, kai 2013 metų gruodžio 7 d., minint Fokoliarų septyniasdešimtmetį, prezidentė Maria Voce Emmaus pateikė oficialų prašymą Frascati vyskupui. Tuo buvo išreikštas daugybės žmonių troškimas tokią bylą pradėti vardan didesnio dvasinio ir moralinio atsinaujinimo visos žmonijos labui.

Vyskupas Martinelli vėliau atliko visus reikalingus žingsnius, kuriuos numato Bažnyčios teisė. Nuo šio momento Chiara Lubich galės būti vadinama Dievo tarnaite.