Array

Tegul visi bus viena (Jn 17, 21)
Dėl šių žodžių esame gimę,
dėl vienybės,
kad neštume ją į pasaulį.
Chiara Lubich.

ŠRIFTO DYDIS  aA aA 
2017 m. Šv. Kalėdos

Mielieji, kaip ir kasmet, vėl stovime priešais Prakartėlę: mažutį Kūdikį šalia savo Motinos. Šiose ėdžiose prasideda jo žemiškoji kelionė. Atrodo, tarsi žvelgtų į mus ir šnabždėtų: “Ar ir tu nori pradėti naują gyvenimą? Jei tik nori, gali!” Argi svarbu, kad esame suaugę! Nauja pradžia įmanoma, nes mūsų praeitis nugrimzdusi Dievo gailestingume. Mūsų ateitis skleidžiasi mums nežinomame Jo plane. Mums priklauso vien dabarties akimirka. Galime dabar, iškart, stovėdami prie prakartėlės, šalia Motinos, pradėti mylėti. Jėzus atėjo į žemę, kad įgalintų mus mylėti, išmokytų Savojo meno - Meilės meno. Išties, Jis myli visus, myli visada, myli pirmas. Ar norime naujus 2018 metus pradėti, gyvendami Dievo, tapusio Kūdikiu, menu? Tai reiklus menas, bet pripildo širdis džiaugsmu! Linkime šio džiaugsmo visiems šiose Kalėdų šventėse!

Jūsų fokoliarai