Array

Tegul visi bus viena (Jn 17, 21)
Dėl šių žodžių esame gimę,
dėl vienybės,
kad neštume ją į pasaulį.
Chiara Lubich.

ŠRIFTO DYDIS  aA aA 
ELU SÕNUM - JUUNI 2013

(Esmakordselt avaldatud 05.1990 )

«Sest mis kiitus see on, kui teid pekstakse patu pärast ning te jääte kannatlikuks ?
Aga kui te head tehes ja kurja kannatades püsite kannatlikena, siis on see arm Jumala juures.» ( 1 Pt 2: 20 )

 

Apostel Peetrus näitab oma kogudustele tõelist evangeeliumi vaimu selle praktilises rakenduses. Eelkõige viitab ta iga isiku olukorrale ja positsioonile elus.
Siinkohas räägib ta orjadele, kes olid usklikuks saanud ja keda nagu kõiki teisi selle ajastu orje tihtipeale täiesti ebaõiglaselt koheldi ja mõisteti. Need sõnad laienevad kõikidele, kes ükskõik mis ajal või kohas olles leiavad, et nad peavad oma naabrite või ülemuste mõistmatust või ebaõiglust taluma.

«Sest mis kiitus see on, kui teid pekstakse patu pärast ning te jääte kannatlikuks ?

 

Aga kui te head tehes ja kurja kannatades püsite kannatlikena, siis on see arm Jumala juures.» ( 1 Pt 2: 20 )

 

Peetrus soovitab mitte järgi anda emotsioonidele, mida taolised olukorrad tekitavad, vaid teha seda, mida teeks Jeesus. Ta palub neid vastata armastusega ja näha nendes raskustes ja mõistmatuses armu, midagi sellist, mida Jumal lubab juhtuda selleks, et oleks võimalus näidata tõelist kristlikku vaimu. Tehes seda kõike armastusega, on võimalik tuua Kristuse juurde isegi neid, kellele jääb see kõik arusaamatuks.

 

«Sest mis kiitus see on, kui teid pekstakse patu pärast ning te jääte kannatlikuks ?
Aga kui te head tehes ja kurja kannatades püsite kannatlikena, siis on see arm Jumala juures.» ( 1 Pt 2: 20 )

 

Mõned inimesed kasutavad seda lauset süüdistamaks kristlust ülemäärases allaheitlikuses, mõjutades sellega inimeste südametunnistust olema vähem aktiivsem võitluses ebaõiguse vastu.

Kuid see ei ole nii. Jeesus palub meid armastada ka neid, kes ei saa aru või kes kohtlevad meid halvasti mitte sellepärast, et ta tahab, et me oleksime tundetud ülekohtu suhtes. Kaugel sellest ! See on sellepärast, etTa tahab õpetada meile, kuidas luua tõeliselt õiglane ühiskond. Ja seda saab teha vaid levitades tõelise armastuse vaimu.

 

«Sest mis kiitus see on, kui teid pekstakse patu pärast ning te jääte kannatlikuks ?
Aga kui te head tehes ja kurja kannatades püsite kannatlikena, siis on see arm Jumala juures.» ( 1 Pt 2: 20 )

 

Kuidas peaksime Elu Sõnumit sel kuul oma elus rakendama ?

Tänapäeval on mitmeid teid, mil meist valesti aru saadakse või koheldakse halvasti. Need on taktitunde puudumine, ebaviisakus, pahatahtlikud otsused, tänamatus, solvav käitumine kuni tõelise ebaõigluseni välja.

Võime õelda, et kõigis nendes olukordades peame andma tunnistust armastusest, mille tõi Jeesus kõikidele inimestele maa peal, ka neile, kes meid halvasti kohtlevad.

Selle kuu sõnum tahab meile õelda, et isegi nendes olukordades, kus peame kaitsma tõde ja õiglust, ei tohi kunagi unustada, et meie esmane kohustsus kristlastena on armastada teisi. Peame kasutama uut suhtlemisviisi, mille aluseks on mõistmine, aktsepteerimine ja halastus nii, nagu tegi seda Jeesus meie jaoks. Sel viisil, isegi siis, kui me kaitseme oma ideid, ei murra me kunagi suhteid ega anna järele kiusatusele panna pahaks või kätte maksta.

Toimides sedaviisi Jeesuse armastuse tööriistana, saame tuua meie naabrid Jumala ligi.

Chiara Lubich