Array

Tegul visi bus viena (Jn 17, 21)
Dėl šių žodžių esame gimę,
dėl vienybės,
kad neštume ją į pasaulį.
Chiara Lubich.

ŠRIFTO DYDIS  aA aA 
2013 10 „Niekam nebūkite ką nors skolingi, išskyrus tarpusavio meilę, nes kas myli, tas įvykdo įstatymą” (Rm 13,8).

„Niekam nebūkite ką nors skolingi, išskyrus tarpusavio meilę, nes kas myli, tas įvykdo įstatymą” (Rm 13,8).

Ankstesnėse eilutėse (Rom 13, 1-7) šv. Paulius kalbėjo apie mūsų skolą viešajai valdžiai (klusnumą, pagarbą, mokesčių mokėjimą ir t.t.), kartu pabrėždamas, kad būtent meilė turėtų raginti grąžinti šią skolą. Ją nėra sunku suprasti, juolab kad įsipareigojimų nevykdymo atveju patiriamos įstatymo numatytos sankcijos.

Pasiremdamas šiuo pavyzdžiu, Paulius toliau kalba apie kitą, šiek tiek sunkiau suprantamą skolą: tą, kurią mes – pagal Jėzaus mums paliktą pavedimą – turime kiekvienam mūsų artimajam. Tai – tarpusavio meilė, pasireiškianti įvairiausiais pavidalais: dosnumu, rūpestingumu, pasitikėjimu, abipuse pagarba, nuoširdumu ir t.t. (plg. Rom 12, 9-12).

„Niekam nebūkite ką nors skolingi, išskyrus tarpusavio meilę, nes kas myli, tas įvykdo įstatymą”.

Šis Gyvenimo žodis pabrėžia du dalykus.

Visų pirma, meilė yra pateikiama kaip skola, t.y. kaip dalykas, kuriam negali likti abejingas, kurio negali atidėlioti; kaip dalykas, kuris mus skatina, ragina, neduoda ramybės, kol nėra sugrąžintas.

Tartum sakytų, kad tarpusavio meilė nėra kažkas papildomo, kas atskleidžia mūsų didžiadvasiškumą, be kurio iš viso būtų galima apsieiti, nesusilaukiant jokių galiojančių įstatymų sankcijų. Šis žodis primygtinai ragina mus įgyvendinti tą meilę, kad Jėzaus pašaukti būti jo meilės įrankiais pasaulyje, neišduotume savo kaip krikščionių orumo.

Antra vertus, mums sako, kad tarpusavio meilė yra tas motyvas, siela ir tikslas, kurio link veda visi įsakymai.

Tai parodo, jog jei norime gerai atlikti Dievo valią, negalime pasitenkinti vien šaltu ir juridiniu Jo įsakymų laikymusi. Turime visada turėti omenyje šį tikslą, kurį Dievas mums siūlo per įsakymus. Pavyzdžiui, norėdami gerai gyventi septintuoju įsakymu, negalėsime pasitenkinti vien susilaikymu nuo vagysčių, bet rimtai įsipareigosime įveikti socialinę neteisybę. Tik tokiu būdu įrodysime, kad mylime savo artimą.

„Niekam nebūkite ką nors skolingi, išskyrus tarpusavio meilę, nes kas myli, tas įvykdo įstatymą”.

Tad kaip gyventi šio mėnesio Žodžiu?

Artimo meilės tema, kurią jis mums vėl pasiūlo, turi begalę atspalvių. Mes sutelksime dėmesį į vieną, kurį, mums atrodo, ypač pabrėžia biblinis tekstas.

Jei, kaip šv. Paulius sako, tarpusavio meilė yra skola, reikės turėti meilės, kuri myli pirma, kaip Jėzus elgėsi su mumis. Tad tai bus meilė, kuri imasi iniciatyvos, kuri nelaukia, kuri neatidėlioja.

Tad šitaip elkimės šį mėnesį. Stenkimės mylėti pirmi kiekvieną sutiktą žmogų, kiekvieną, kuriam skambiname, rašome arba su kuriuo gyvename. Tebūna mūsų meilė konkreti, supratinga, numatanti, kantri, pasitikinti, ištverminga, dosni.

Pastebėsime, kad mūsų dvasinis gyvenimas padarys kokybinį šuolį, jau nekalbant apie džiaugsmą, kuris užlies mūsų širdį.

Chiara Lubich (1990 m. rugsėjis)

atsisiųsti

paaugliams

jaunėliams

vaikams