Array

Tegul visi bus viena (Jn 17, 21)
Dėl šių žodžių esame gimę,
dėl vienybės,
kad neštume ją į pasaulį.
Chiara Lubich.

ŠRIFTO DYDIS  aA aA 
2020 03 „Tad visa, ko norite, kad jums darytų žmonės, ir jūs patys jiems darykite; nes tai yra Įstatymas ir Pranašai“ (Mt 7,12).

„Tad visa, ko norite, kad jums darytų žmonės, ir jūs patys jiems darykite; nes tai yra Įstatymas ir Pranašai“ (Mt 7,12).

Kiek kartų gyvenime prieš svarbius pasirinkimus ieškojome patikimo kompaso, galinčio parodyti, kokiu keliu eiti? Būdami krikščionys klausėme savęs, kas yra Evangelijos sintezė, koks raktas leidžia įeiti į Dievo širdį ir gyventi kaip Jo vaikams, čia ir dabar?

Štai mums tinkamas Jėzaus žodis, aiškus pareiškimas, kurį galima iš karto suprasti ir juo gyventi. Jį randame Mato Evangelijoje: tai Kalno pamokslo dalis, kurioje Jėzus moko, kaip pilnai gyventi krikščionišką gyvenimą. Šiuo glaustu sakiniu Jis pats apibendrina visą savo skelbiamą žinią.

Šiandien, kai mums reikia reikšmingų, bet trumpų ir veiksmingų frazių, galime priimti šį Žodį kaip be galo vertingą tviterio žinutę, kuri būtų mūsų mintyse kiekvieną gyvenimo akimirką.

„Tad visa, ko norite, kad jums darytų žmonės, ir jūs patys jiems darykite; nes tai yra Įstatymas ir Pranašai.“

Kad geriau suprastume, ką daryti kitiems, Jėzus kviečia mus įlįsti į jų kailį; būtent taip, kaip Jis tai padarė, iš meilės mums prisiimdamas mūsų žmogiškąjį kūną.

Paklauskime savęs, ko tikimės iš savo tėvų, vaikų, darbo kolegų, vyriausybės atstovų, dvasinių vadovų: priėmimo, išklausymo, įtraukimo, paramos materialiniuose poreikiuose, taip pat nuoširdumo, atleidimo, padrąsinimo, kantrybės, patarimo, nukreipimo, pamokymo. Jėzui šis vidinis požiūris ir konkretūs iš jo kylantys veiksmai išreiškia visą Dievo įstatymo esmę ir visą dvasinio gyvenimo turtingumą.

Tai aukso taisyklė, universalus mokymas, randamas skirtingose kultūrose, religijose ir tradicijose, kurias žmonija išplėtojo savo kelyje. Juo remiasi visos žmogiškos vertybės, kuriančios taikų sambūvį, teisingus bei solidarius asmeninius ir socialinius santykius.

„Tad visa, ko norite, kad jums darytų žmonės, ir jūs patys jiems darykite; nes tai yra Įstatymas ir Pranašai.“

Šis Žodis skatina mus būti kūrybingus ir dosnius, imtis iniciatyvos bet kurio asmens labui, statyti tiltus net tiems, kurie mums nėra draugai, kaip pats Jėzus mokė ir darė. Jis ragina mus išeiti iš savęs, kad būtume įtikinančiais savo tikėjimo liudininkais.

Štai kaip mus drąsina Chiara Lubich: „Pabandykime. Viena šitaip praleista diena verta viso gyvenimo. [...] Mus užlies ligšiol nepatirtas džiaugsmas. [...] Dievas bus su mumis, nes Jis yra su tais, kurie myli. [...] Kartais galbūt sulėtinsime žingsnį, būsime gundomi prarasti drąsą, viską mesti. [...] Bet ne! Drąsos! Dievas mus remia savo malone. Pradėkime visada iš naujo. Jei būsime ištvermingi, pamatysime, kaip pamažu keičiasi mus supantis pasaulis. Suprasime, kad Evangelija atneša patrauklesnį gyvenimą, įžiebia pasaulyje šviesą, suteikiančią skonį mūsų egzistencijai, turi savyje visų problemų sprendimo pradą. Ir neturėsime ramybės, kol neperduosime savo nepaprastos patirties kitiems: tiems draugams, kurie gali mus suprasti, giminaičiams, visiems, kuriems jaučiame skatinimą ją perduoti. Atgims viltis.“

„Tad visa, ko norite, kad jums darytų žmonės, ir jūs patys jiems darykite; nes tai yra Įstatymas ir Pranašai.“

Ilgametis darbuotojas Ramiro sužino, kad kolektyvą papildys nauji kolegos.

Jis savęs klausia: „Jei aš pirmą kartą įžengčiau į šią įstaigą, ką norėčiau rasti? Kas man padėtų iškart gerai pasijausti?“ Ir imasi veiksmų, kad sukurtų būsimiems kolegoms vietos: ieško naujų rašomųjų stalų, įtraukia ir kitus bendradarbius. Kartu jie paruošia naujas svetingas darbo vietas, o naujai atvykusieji randa džiugią atmosferą bei vieningesnę darbo bendruomenę.

Letizia Magri

atsisiųsti

paaugliams

vaikams