Array

Tegul visi bus viena (Jn 17, 21)
Dėl šių žodžių esame gimę,
dėl vienybės,
kad neštume ją į pasaulį.
Chiara Lubich.

ŠRIFTO DYDIS  aA aA 
2021 01 „Pasilikite mano meilėje: duosite daug vaisių“ (plg. Jn 15, 5-9).

„Pasilikite mano meilėje: duosite daug vaisių“ (plg. Jn 15, 5-9).

Kiekvienais metais, Maldos už krikščionių vienybę savaitę, skirtingoms bažnyčioms priklausantys krikščionys skiria laiko maldos bendrystei, kad paprašytų Tėvo vienybės dovanos, t. y., to, ko trokšta Jėzus.

Jėzus trokšta, kad „pasaulis įtikėtų“ (Jn 17, 21): būtent vienybė perkeičia pasaulį, sukuria bendrystę, brolybę ir solidarumą. Ji yra pamatinė Dievo dovana, todėl tiesiog būtina atkakliai ir su pasitikėjimu Tėvo jos prašyti.

Štai Ispanijoje susibūrusios Gyvenimo Žodžio grupės patirtis. Jau kelerius metus, kaip tik per Maldos už krikščionių vienybę savaitę, ši grupė jautė postūmį melstis prašant vienybės malonės ir norą drauge statyti vienybės tiltus. Margarita rašo: „Mes susisiekėme su atsakinguoju už ekumenizmą mūsų diecezijoje, su klebonais, su ortodoksų bažnyčios kunigu ir su evangelikų bažnyčių pastoriais. Mes, kaip vieningi krikščionys, susibūrėme drauge melstis pirmiausia katalikų bažnyčioje, o vėliau ir ortodoksų bažnyčioje. Kaskart mūsų bažnyčios prisipildo ypatingo džiaugsmo, kuris kyla jaučiant, jog Dievas yra tarp mūsų. Tai Jis yra tas, kuris atveria vienybės kelius“.

2021-iems metams ekumeninė Grandchamp vienuolinė bendruomenė Maldos už krikščionių vienybę savaitei kaip šviesą pasiūlė labai paveikų moto, perfrazuotą iš Jono Evangelijos:

„Pasilikite mano meilėje: duosite daug vaisių“.

Tai yra neatidėliotinas kvietimas, ypač šiomis ypatingomis dienomis, gyventi ir veikti vienybės tarp krikščionių vardan; tačiau šį veikimą reikia tęsti ir per visus metus, per visą gyvenimą. Mūsų susiskaldymas yra gili žaizda, kuri pirmiausia turi būti gydoma Dievo Gailestingumo, taip pat ir mūsų įsipareigojimo vieniems kitus pažinti, gerbti ir drauge liudyti Evangeliją.

Šiais žodžiais Jėzus mums atskleidžia žingsnius, kuriais turime užtikrintai žengti: visų pirma, turime pasilikti Jo meilėje. Vadinasi, mums reikės labiau stiprinti asmeninį santykį su Juo, pavesti Jam savo gyvenimą, pasitikėti Jo Gailestingumu. Jėzus iš tikrųjų visada pasilieka su mumis, ištikimai pasilieka.

Taip pat mus kviečia ryžtingai eiti paskui Jį, kad ir mūsų gyvenimas taptų dovana Tėvui. Jėzus mums siūlo sekti paskui Jį atliepiant kiekvieno žmogaus, su kuriuo dalijamės maža ar didele dienos dalimi, poreikius, švelniai, geranoriškai ir nesuinteresuotai, kad taip galėtume duoti „daug vaisių“.

„Pasilikite mano meilėje: duosite daug vaisių“.

Ypač aktualiai skamba Chiaros Lubich žodžiai, ištarti 2002 metų spalio mėnesį Ženevoje, Reformacijos dienos proga: „(...) Kaip reikia pasauliui meilės! (...) Jėzus sakė, kad pasaulis mus atpažins kaip Jam priklausančius – o per mus galės pažinti ir Jį patį – iš mūsų tarpusavio meilės ir vienybės: „Iš to visi pažins, kad esate mano mokiniai, jei mylėsite vieni kitus“. (Jn 13, 35). (...) Mes tai supratome: dabartinis laikas iš kiekvieno iš mūsų prašo meilės, vienybės, prašo bendrystės ir solidarumo. Taip pat kviečia ir bažnyčias atstatyti per amžius sugriautą vienybę. Būtent tai yra ta reformų reforma, kurios iš mūsų prašo pats Dangus. Tai yra pirmasis būtinas žingsnis siekiant universalios brolybės su visais kitais, su visais pasaulio vyrais ir moterimis. Iš tiesų pasaulis įtikės, jei mes būsime vieningi. Būtent taip teigė Jėzus: „tegul visi bus viena! kad pasaulis įtikėtų“. Dievas to trokšta! (...). Tegul Dievas mums suteikia malonę bent jau prisidėti prie to, net jei pilnos vienybės ir neišvysime“.

Letizia Magri

atsisiųsti

vaikams