Array

Tegul visi bus viena (Jn 17, 21)
Dėl šių žodžių esame gimę,
dėl vienybės,
kad neštume ją į pasaulį.
Chiara Lubich.

ŠRIFTO DYDIS  aA aA 
2021 06 „Ne kiekvienas, kuris man šaukia: Viešpatie, Viešpatie!, įeis į dangaus karalystę, bet tik tas, kuris vykdo mano dangiškojo Tėvo valią“ (Mt 7,21).

„Ne kiekvienas, kuris man šaukia: Viešpatie, Viešpatie!, įeis į dangaus karalystę, bet tik tas, kuris vykdo mano dangiškojo Tėvo valią“ (Mt 7,21).

Ši frazė iš Evangelijos pagal Matą yra ilgo Kalno pamokslo išvados dalis. Paskelbęs Palaiminimus žmonėms Jėzus kviečia savo klausytojus iš naujo įsisąmoninti mylinčiojo Dievo artimumą ir parodo, kaip reikėtų elgtis: remiantis Tėvo valia atrasti tiesiausią būdą siekti visiškos bendrystės su Juo, Jo Karalystėje.

„Ne kiekvienas, kuris man šaukia: Viešpatie, Viešpatie!, įeis į dangaus karalystę, bet tik tas, kuris vykdo mano dangiškojo Tėvo valią“.

Bet kokia yra Dievo valia? Kaip įmanoma ją pažinti?

Štai kokiu atradimu pasidalijo Chiara Lubich: „[...] Dievo valia yra Dievo balsas, kuris nepaliaujamai mums kalba ir mus kviečia; tai yra siūlas arba konkrečiau auksiniai dieviškieji ataudai, kuriais audžiamas visas mūsų žemiškasis gyvenimas, besitęsiantis ir už jo ribų; tai yra Dievo būdas mums atskleisti savąją meilę, meilę, kuri prašo mūsų atsako, leidžiančio Jam daryti stebuklus mūsų gyvenime. Dievo valia yra tai, kuo mes turime būti, mūsų tikroji būtis, mūsų pilnoji realizacija. [...] Tad kiekvienos skausmingos, džiaugsmingos ar neutralios Dievo valios akivaizdoje kartokime: Tebūnie. [...] Atrasime, kad šis paprastas žodis iš tiesų yra galingas postūmis, tramplinas tam, jog darytume, ką turime daryti su meile, visišku atsidavimu, tobulai. [...] Tada mes žingsnis po žingsnio savo gyvenimu kursime nuostabią, unikalią ir nepakartojamą mozaiką, kokią Viešpats yra sugalvojęs kiekvienam iš mūsų. Kaip mažytės ir įvairiaspalvės gėlės turi savo prasmę beribiam gamtos grožiui, taip ir mažiausia dalelytė, taigi ir meilės apraiška, turi prasmę ir spindi Dievo grožiu ir begalybe“.

„Ne kiekvienas, kuris man šaukia: Viešpatie, Viešpatie!, įeis į dangaus karalystę, bet tik tas, kuris vykdo mano dangiškojo Tėvo valią“.

Kaip rodo Evangelija pagal Matą, krikščioniškasis Įstatymas par excellence iš esmės remiasi gailestingumu, suteikiančiu pilnatvę kiekvienai Dievo garbinimo ir meilės Viešpačiui išraiškai.

Šis Žodis padeda konkrečiais veiksmais mūsų asmeninį ir intymų santykį su Dievu atverti brolybei. Jis mus pastūmėja išeiti iš savęs pačių, kad galėtume nešti susitaikymą ir viltį kitiems.

Grupė jaunų žmonių iš Heidelbergo (Vokietijos) liudija: „Kaipgi mes galime savo draugams padėti pajausti, kad laimė atsiranda aukojant save kitiems? Su šiuo klausimu susijusi mūsų naujoji akcija „Valanda laimės“. Jos idėja labai paprasta – siekis suteikti laimės konkrečiam asmeniui bent vieną valandą per mėnesį. Pradėjome nuo tų, kuriems, mūsų manymu, labiausiai reikėjo meilės, ir kur tik ją konkrečiai rodėme, visur atradome mums plačiai atvertas duris! Štai esame parke, kad galėtume pavežioti senolius, sėdinčius neįgaliojo vežimėlyje, štai mes ligoninėje, kur žaidžiame su sergančiais vaikais arba sportuojame su neįgaliaisiais. Jie tapo pačiais laimingiausiais, bet, kaip ir žadėjo akcija, mes tapome dar laimingesni už juos! O kaipgi mūsų draugai, kurie buvo pakviesti dalyvauti akcijoje? Iš pradžių jiems tai buvo labiau intriga, tačiau dabar sudalyvavę akcijoje jie mums pritaria: tampame laimingais tada, kai suteikiame laimę kitiems“.

Letizia Magri

atsisiųsti

vaikams