Array

Tegul visi bus viena (Jn 17, 21)
Dėl šių žodžių esame gimę,
dėl vienybės,
kad neštume ją į pasaulį.
Chiara Lubich.

ŠRIFTO DYDIS  aA aA 
Vaikai

Įvairiomis iniciatyvomis ir pirmiausia liudijimu vaikai sugeba perteikti evangelinį idealą bendraamžiams. Jų evangelinė laikysena paveikia suaugusiųjų širdis.

„Leiskite mažutėliams ateiti pas mane“ – šie Jėzaus žodžiai Sąjūdyje visada labai gyvi. Vaikai irgi turi savo judėjimą, kuris vadinasi Gen 4. Gen (skaityti: „džen“, ital. generazione nuova) reiškia „naujoji karta“. Ketvirtoji karta - tai vaikai nuo 4-erių iki 8-erių metų. Mažiausieji iki 3-ejų metų amžiaus priklauso judėjimui Gen 5.
Reguliariuose susitikimuose Gen 4 nariai patiria gyvos tarpusavio meilės džiaugsmą. Per savo priemones – pasakojimus, žaidimus, garso įrašus ir filmukus, vaidinimus – jie pažįsta Jėzų ir įsipareigoja gyventi Evangelijos žodžiais, dalydamiesi savo patyrimu.
Meilės kubelis. „Ką turiu daryti, kad tapčiau kaip Jėzus?“ – vieną dieną Andželika paklausė Chiaros Lubich. Kaip atsakymą Chiara padovanojo jai „meilės kubelį“. Ant kiekvienos iš šešių kubelio plokštumų užrašyta po vieną iš šių meilės meno punktų: Mylėti visus, Mylėti pirmiems, Tapti viena su kitu, Matyti Jėzų kitame, Mylėti priešą, Mylėti vienas kitą.
Gen 4 Kalėdų žinia. Jau tapo Kalėdų papročiu su dideliu užsidegimu ir įsipareigojimu gatvėse dalyti žmonėms Kūdikėlio Jėzaus statulėles, primenančias tikrąjį Jubiliatą.
Davimo varžybos. Meilė skatina vaikus duoti, pirmiausia siekiant padėti vargšams. Vaikų fantazija pasireiškia tūkstančiais įvairių idėjų; pavyzdžiui, žaidžiant „amatininkų įmonėles“, duodama pradžia įvairioms veiklos formoms. Taip jie atranda, kad „mylėdami būname laimingi, o mylėdami visada, būname laimingi visada!“