Array

Tegul visi bus viena (Jn 17, 21)
Dėl šių žodžių esame gimę,
dėl vienybės,
kad neštume ją į pasaulį.
Chiara Lubich.

ŠRIFTO DYDIS  aA aA 
Jaunuoliai

„ Visada labai pasitikėjau jaunuoliais; tai pasaulio ateitis! Jie sukurti dideliems idealams ir moka radikaliai jais sekti. Labiausiai juos patraukia Evangelijos, virstančios gyvenimu ir įgyvendinančios tai, ką žada, atradimas. Juos žavi suvienytojo pasaulio idealas.“ /Chiara Lubich/

Jaunimas siekia aukščiausių tikslų. Gyvenimo liudijimu, tipiška kalba – muzika, meno, sporto, kultūriniais renginiais – jis perteikia krikščioniškąjį vienybės idealą bendraamžiams tiek mažose grupėse, tiek per įvairiausias solidarumo iniciatyvas ar dideles pasaulines manifestacijas. Jis naudojasi visomis komunikavimo priemonėmis: televizijos transliacijomis, pasaulinėmis telefoninėmis konferencijomis (sąšaukomis), internetu.

Gen 2 judėjimas

Gen (skaityti: „džen“, ital. generazione nuova) reiškia „naujoji karta“. Tai jaunimas iš įvairių socialinių sluoksnių, įsipareigojęs radikaliai gyventi vienybės dvasingumu. Susijungę pasaulyje į vieną tinklą jaunuoliai susitinka savo vietovėse mažose grupėse, vadinamosiose „vienybėse“, ir ten patiria gyvybišką jėgą, sklindančią iš Jėzaus buvimo tarp mūsų, pažadėto žodžiais: „Kur du ar trys susirinkę mano vardu“, tai yra Jo meilėje.
Programa: prisidėti prie suvienytojo pasaulio kūrimo, kuriame visi yra broliai, kitais žodžiais tariant, siekti Jėzaus testamento „Tegul visi bus viena“ įgyvendinimo. Siekdamas tai įgyvendinti, Gen pasitiki evangelinės meilės, turinčios tapti tarpusavio meile, galia, ir neša ją į visus socialinius santykius tarp tautų, kultūrų, religijų. Pirmiausia – bendraamžiams, perteikdamas šį idealą iniciatyvomis ir įvairiausiomis veiklos formomis, ypač kasdieniu gyvenimu. Kaip šviesa, pereidama prizmę, išsiskaido į septynias vaivorykštės spalvas, taip meilė gali pasireikšti visuose mūsų gyvenimo aspektuose ir juos transformuoti.
Gen veikia 182 šalyse. Nuolatinės Gen mokyklos turi savo būstines Fokoliarų judėjimo miesteliuose Italijoje, Šveicarijoje, Vokietijoje, Kamerūne, Argentinoje, Brazilijoje, JAV, Filipinuose.
Gen koordinuoja ir įkvepia platesnį sąjūdį – Jaunimas už suvienytąjį pasaulį.

Judėjimas „Jaunimas už suvienytąjį pasaulį“

Jaunimas už suvienytąjį pasaulį (www.mondounito.net) prisideda prie fokoliarų jaunimo tikslo – padaryti pasaulį vieningesnį, spontaniškai skiriant laiko ir jėgų įvairioms konkrečioms akcijoms savo šalyse ir gyvenamojoje aplinkoje. Neturintys religinių įsitikinimų irgi dalyvauja šiame judėjime, laikydamiesi „aukso taisyklės“: daryk kitiems tai, ką norėtum, kad jie tau darytų. Štai keletas Jaunimo už suvienytąjį pasaulį akcijų pavyzdžių.
Brolybės fragmentai. Visame pasaulyje įgyvendinami projektai pagal konkrečios vietovės gatvės vaikų, benamių, pagyvenusių ir apleistų žmonių, neįgaliųjų, kalinių, imigrantų aktualiausius poreikius. Kartu kaupdamas paramos fondus arba dalyvaudamas savanorystės programose, Jaunimas už suvienytąjį pasaulį įsipareigoja pagelbėti šalims, sukrėstoms žemės drebėjimų, potvynių, bado ir karų.
Savaitė už suvienytąjį pasaulį. Tai kasmetiniai Jaunimo už suvienytąjį pasaulį susitikimai, vienu metu vykstantys visame pasaulyje. Jų tikslas – savo idėjomis daryti įtaką visuomenės nuomonei, įtraukiant įvairias institucijas ir žiniasklaidą.
Projektas Afrika. Per 2000 m. Pasaulines jaunimo dienas Romoje vykstant Gen judėjimo šventei (Genfest) Flamini stadione, Chiara Lubich jaunimui pasiūlė imtis projekto „Afrika“.