Array

Tegul visi bus viena (Jn 17, 21)
Dėl šių žodžių esame gimę,
dėl vienybės,
kad neštume ją į pasaulį.
Chiara Lubich.

ŠRIFTO DYDIS  aA aA 
2018 01 „Tavo dešinė, Viešpatie, yra nuostabi jėga“ (Iš 15, 6).

„Tavo dešinė, Viešpatie, yra nuostabi jėga“ (Iš 15, 6).

Šio mėnesio Gyvenimo Žodis primena Senajame Testamente randamą Mozės himno eilutę, kurioje Izraelis aukština Dievo įsikišimą į jo istoriją. Tai giesmė, skelbianti lemiamą Jo veikimą vardan tautos išgelbėjimo ilgame išlaisvinimo kelyje – nuo vergijos Egipte iki atvykimo į Pažadėtąją žemę.

Nors kelias ir paženklintas sunkumų bei kentėjimų, tauta juo eina vedama tvirtai jai vadovaujančio Dievo, bendradarbiaujant Mozei ir Jozui, kurie yra pasiruošę tarnauti Viešpaties išganymo planui.

„Tavo dešinė, Viešpatie, yra nuostabi jėga“.

Kai galvojame apie jėgą, lengvai ją susiejame su valdžios galia, dažnai tampančia priespaudos ir konfliktų tarp žmonių priežastimi. Tuo tarpu Dievo žodis mums atskleidžia, kad tikroji jėga yra meilė, kaip tai parodė Jėzus. Jis išgyveno visą žmogišką patirtį iki pat mirties, kad atvertų mums kelią į išlaisvinimą bei susitikimą su Tėvu. Jo dėka pasirodė galinga Dievo meilė žmonėms.

„Tavo dešinė, Viešpatie, yra nuostabi jėga“.

Jei pažvelgsime į save pačius, turėsime atvirai pripažinti savo ribas. Kiekvienoje plotmėje – fizinėje, moralinėje, psichologinėje, socialinėje – žmogaus silpnumas yra neginčytina realybė. Tačiau būtent tokiomis aplinkybėmis galime patirti Dievo meilę. Jis išties trokšta laimės visiems žmonėms, savo vaikams, dėl to jis visada pasiruošęs suteikti savo galingą pagalbą tiems, kurie nuoširdžiai atsiduoda į jo rankas, norėdami kurti bendrąjį gėrį, taiką, brolybę.

Šio Gyvenimo žodžio frazė buvo išmintingai parinkta, nes sausį švenčiama „Maldos už krikščionių vienybę“ savaitė. Kiek daug kančios sugebėjome suteikti vieni kitiems per šiuos šimtmečius, sukeldami susiskaldymų ir įtarimų, skaidydami bendruomenes ir šeimas.

„Tavo dešinė, Viešpatie, yra nuostabi jėga“.

Maldoje mums reikia prašyti vienybės malonės kaip Dievo dovanos. Statydami tiltus galime tapti Jo meilės instrumentais. 2002 metais Ženevoje Ekumeninės Bažnyčių Tarybos suvažiavimo proga Chiara Lubich buvo pakviesta pasidalinti savo mintimis bei patirtimi. Ji sakė: „Dialogas vyksta tokiu būdu: visu pirma, atsistojama į tą patį lygmenį su savo partneriu, kas jis bebūtų; tada reikia jį išklausyti, paruošiant savo viduje tuščią erdvę. Tokiu būdu priimame kitą į save ir jį suprantame. Kadangi kitas buvo išklausytas iš meilės, jis noriai išgirs ir mūsų žodį“.

Išnaudokime šį mėnesį kasdienius savo kontaktus, kad užmegztume arba susigrąžintume pagarbius ir draugiškus santykius su žmonėmis, šeimomis ar grupėmis, priklausančiomis kitoms bažnyčioms. O kodėl neišplėtus maldų bei veiksmų ir mūsų pačių bažnytinėje bendruomenėje sutinkamoms įtampoms spręsti? Neaplenkiant politikos, pilietinės visuomenės, šeimos. Tuomet galėsime ir mes su džiaugsmu liudyti:

„Tavo dešinė, Viešpatie, yra nuostabi jėga“.

Letizia Magri

atsisiųsti

paaugliams

vaikams