Array

Tegul visi bus viena (Jn 17, 21)
Dėl šių žodžių esame gimę,
dėl vienybės,
kad neštume ją į pasaulį.
Chiara Lubich.

ŠRIFTO DYDIS  aA aA 

„Jei kas nori eiti paskui mane, teišsižada pats savęs, tepasiima savo kryžių ir teseka manimi“ (Mt 16, 24).

Leidiniai

Knygos išleistos lietuvių kalba

Chiara Lubich, "Akimirkos paslaptis", Bernardinai.lt, 2011, ISBN 978-609-95057-3-2.

Chiara Lubich, "Trokštu būti Tavo žodžiu", Katalikų pasaulio leidiniai, 2010, ISBN 978-9955-29-135-0.

Chiara Lubich, "Kur įsižiebia gyvenimas", Naujasis Miestas/Fokoliarų Judėjimas, ISBN 978-609-95063-0-2.

Chiara M. Žiauri švelnioji meilė. Katalikų pasaulio leidiniai, 2008. ISBN 978-995-29-065-0.

Chiara Lubich, "Meditacijos", Katalikų pasaulio leidiniai, 2005, ISBN 955-619-32-5.

Alfredo Zirondoli, "Nesuvaržytas mokslas", Fokoliarų judėjimas, 2000, ISBN 9986-04-129-5.

Chiara Lubich, "Kada matėme tave?", Naujasis Miestas – Katalikų pasaulis, 1997, ISBN 9986-04-071-X.