Array

Tegul visi bus viena (Jn 17, 21)
Dėl šių žodžių esame gimę,
dėl vienybės,
kad neštume ją į pasaulį.
Chiara Lubich.

ŠRIFTO DYDIS  aA aA 

„Dievo karalystė panaši į žmogų, kuris beria dirvon sėklą. Ar jis miega ar keliasi, ar naktį ar dieną, sėkla dygsta ir auga, jam visiškai nežinant kaip.”
(Mk 4 26-27)

Paaugliai

„Gen 3 siekia labai aukštų tikslų… Jo nariai remiasi ne tik savo jėgomis, bet pirmiausia dangaus, Dievo jėgomis. Jie pastebėjo, kad pasaulio istorijoje didžiausių pėdsakų paliko šventieji, paskui kuriuos sekė minios, kurie atvedė daugybę žmonių pas Dievą, kurie socialiai pakeitė pasaulį. Ir štai ką Gen nariai įsidėjo į savo galvas. Jie nori būti – nenustebkite! – šventųjų karta.“ /Chiara Lubich/

Tai įvairių rasių ir kultūrų vaikai nuo 9-erių iki 17 metų amžiaus, su entuziazmu priėmę krikščioniškosios vienybės idealą. Gen (skaityti: „džen“, ital. generazione nuova) reiškia „naujoji karta“. Trečioji karta siekia nešti meilės revoliuciją į visą pasaulį, pirmiausia tarp jaunuolių, ir įgyvendinti Jėzaus testamentą „Tegul visi bus viena“, peržengdami kiekvieną mažą ir didelę kliūtį.
Remdamiesi neįveikiama meilės jėga, jie tvirtai įsipareigoja kurti vienybę namie, mokykloje, žaidimų aikštelėje, tarp draugų. Galbūt kaip tik todėl, veikdami paprastai ir nuoširdžiai, kaip būdinga jų amžiui, jie pasiekia tai, kas suaugusiems atrodo „stebuklas“: paliesti jų meilės judesio, tėvai vėl atranda savo santykių prasmę, draugai įveikia savo uždarumą.

Judėjimas „Paaugliai už vienybę“

Gen 3 aplink save suburia daug vaikinų bei merginų, siekiančių dalytis vienu gyvenimo stiliumi, ir taip kartu kuria sąjūdį Paaugliai už vienybę. Gen 3 – šio judėjimo įkvėpėjai. http://www.teens4unity.net Paaugliai už vienybę priklauso įvairioms rasėms ir kultūroms, įvairioms Bažnyčioms ir religinių įsitikinimų neturinčioms visuomenėms. Apie 150 000 jų veikia 182 šalyse.

Iniciatyvos

Vienybės estafetė (Run for unity). Ši sportinė taikos estafetė vienija paauglius iš viso pasaulio. Pirma kartą ji surengta 2005 m. spalį. www.run4unity.org
Vienybės takai (Sentieri d 'unita' - it.k.). Paaugliai organizuoja susitikimus, norėdami supažindinti daugelį kitų jaunuolių su savo gyvenimo stiliumi, muzikos grupių koncertais, dainomis ir kitokiais meniniais pasirodymais perduodami taikos ir vienybės žinią. Sporto varžybomis, žaidimais ir kitomis aktyvios veiklos formomis jie ne tik palaiko sportiškumą, bet ir padeda kurti naujus santykius. Jie imasi ekologinių akcijų, įkvepia taikos žygius, rengia įvairias vietines ir pasaulines taikos įgyvendinimo akcijas.
Projektai - „Duoti“ (Progetti Dare - it.k.). 30 nedidelių projektų remiami skurstantys bendraamžiai šalyse, kuriose vyksta karas (27 valstybėse).
Bendraklasiai („Schoolmates“). Tai mokyklų bendradarbiavimo tinklas, užsimezgęs 2002 m. Interneto puslapiuose įvairių šalių mokyklų klasės dalijasi savo kultūros lobiais, tradicijomis ir iniciatyvomis, kurdami suvienytąjį pasaulį. Tos klasės, kurios to nori, per solidarumo fondus padeda mokėti už vargingiausių valstybių vaikų mokymąsi.