Array

Tegul visi bus viena (Jn 17, 21)
Dėl šių žodžių esame gimę,
dėl vienybės,
kad neštume ją į pasaulį.
Chiara Lubich.

ŠRIFTO DYDIS  aA aA 
Fokoliarų judėjimas
Fokoliarų judėjimas – vienas Katalikų Bažnyčioje XX a. kilusių sąjūdžių, kurio tikslas – prisidėti prie vieningo ir taikaus pasaulio kūrimo, remiantis visuotinės brolybės idėja.
Judėjimas vienija įvairaus amžiaus, rasių, kultūrų, socialinės padėties ir religinių įsitikinimų žmones, kurie, likdami ištikimi savo tapatybei, kartu stengiasi plėtoti abipuse pagarba grindžiamą dialogą. Judėjimo ištakos, siekiančios 1943 m. Italijoje, neatskiriamai susijusios su Chiaros Lubich (1920–2008) asmenybe.
Fokoliarų judėjimą įkvepia ir gaivina vienybės dvasingumas, įvairiai išgyvenamas tiek tikrųjų judėjimo narių, tiek jam pritariančių ir simpatizuojančių, sudarančių daugiau kaip 2 milijonus žmonių 182 pasaulio šalyse.
1962 m. Bažnyčia oficialiai patvirtino šią tikrovę Marijos veikimo (Opera di Maria) arba Fokoliarų judėjimo(it. k. Movimento dei Focolari) vardu.
Pirmi kontaktai su Lietuva užsimezgė septintame dešimtmetyje. Šiuo metu narių grupės susibūrusios įvairiuose Lietuvos miestuose, o Vilniuje veikia vienas centras, koordinuojantis ir remiantis veiklą visoje Lietuvoje, taip pat Latvijoje ir Estijoje.
(Fokoliarų judėjimas Lietuvoje yra Teisingumo ministerijoje registruotas juridinis asmuo; identifikavimo kodas 192064511.)


Apie mus

Pradžia - Trentas (Š. Italija), 1943 m. Steigėja ir prezidentė - Chiara Lubich (1920–2008)

Bendruomenės pašaukimas vienybei

Jis įkvepia visą judėjimą. Įvairiais būdais vienija narius, draugus ir prijaučiančiuosius. Jis – humus, kuriame gimsta konkretūs darbai.

Skaityti daugiau...
 
Istorija
Priešlėktuvinėje slėptuvėje atsiverčiame atsitiktinį Evangelijos puslapį ir skaitome Jėzaus Testamentą: „Tegul visi bus viena! Kaip tu, Tėve, manyje ir aš tavyje.“
Atrodė, jog šie žodžiai nušvito vienas po kito. Tie „visi“ taps mūsų horizontu. Tas vienybės siekis – mūsų gyvenimo pagrindu. /Trentas, 1944 m. Chiara Lubich/
Skaityti daugiau...
 
Naujas dvasingumas
Nuo pat pradžios fokoliarų vienybės charizma išsiskleidė ryškiu bendruomenės pašaukimu vienybei, giliai derančiu su Vatikano II Susirinkimo dvasia. Gimė ir susiformavo bendruomeninis dvasingumas, pasak Jono Pauliaus II, padedantis Bažnyčiai tapti „bendrystės namais ir mokykla“.
Bendruomeninis kelias į šventumą yra dvasinis kelias, atviras visiems: jaunuoliams ir paaugliams, pasauliečiams ir dvasininkams. „Šventumas ranka pasiekiamas visiems. Griūva vartai, skyrę pasauliečių visuomenę nuo mistinio gyvenimo, aikštėn iškeliami rūmų turtai, anksčiau buvę prieinami tik nedaugeliui“, – rašė Igino Giordani (www.flars.net/iginogiordani) po pirmo susitikimo su Chiara Lubich 1948 m.

žr. Dvasingumas

 
Chiara Lubich

Dievo dovanos istorija iš pirmų lūpų

Įrankis Meistro rankose

Mano gyvenimo ir tikėjimo liudijimas žengia tolygiu žingsniu su Fokoliarų judėjimo vystymusi. Tai galbūt kiek ypatinga patirtis.

Skaityti daugiau...