Array

Tegul visi bus viena (Jn 17, 21)
Dėl šių žodžių esame gimę,
dėl vienybės,
kad neštume ją į pasaulį.
Chiara Lubich.

ŠRIFTO DYDIS  aA aA 

„Dievo karalystė panaši į žmogų, kuris beria dirvon sėklą. Ar jis miega ar keliasi, ar naktį ar dieną, sėkla dygsta ir auga, jam visiškai nežinant kaip.”
(Mk 4 26-27)

Tautos ir kultūros

Atkurti žmonijos šeimos vienybę gerbiant kiekvieno asmens teises ir tapatybę siekia visi gyvenantys vienybės dvasingumu. Todėl tiek vietiniu, tiek tarptautiniu lygiu organizuojami tautų ir kultūrų tarpusavio pažinimo susitikimai, susitaikinimo, taikos ir brolybės renginiai.
Skirtingų rasių, kultūrų, tautų, religijų ir įsitikinimų žmonių broliškas sugyvenimas liudijamas per dialogą, įtraukiantį didžiausias pasaulio religijas: islamą, judaizmą, budizmą, induizmą ir kitas tradicines religijas.

Būtent dėl judėjimo indėlio šioje srityje Chiarai Lubich 1996 m. įteikta UNESCO premija už ugdymą taikai, 1998 m. – Europos tarybos Žmogaus teisių premija.

 

Kai kurie tautų bendradarbiavimo pavyzdžiai

Plėtros projektai. Norint sumažinti gilią prarają tarp šiaurės ir pietų šalių, atvertas kelias įvairiems ekonomikos, ugdymo, sveikatos ir socialinės plėtros projektams, skirtiems žmonėms iš pietų šalių, kuriose įsikūrusios ir veikia fokoliarų bendruomenės. Dirbama mezgant santykius su vietiniais gyventojais, skatinant plėtrą ir tarpusavio dalijimąsi.
Visą šią veiklą koordinuoja sambūris Akcija už suvienytąjį pasaulį (Azione Mondo Unito - AMU; www.azionemondounito.org), atstovaujanti Fokoliarų judėjimui tarptautinio bendradarbiavimo lygmenyje. Tai Italijos Užsienio reikalų ministerijos pripažinta nevyriausybinė organizacija. Įvairiose Europos šalyse įsteigti ir kiti šios srities sambūriai.
Judėjimo miesteliai
– tai centrai, įsikūrę kelių hektarų teritorijose. Čia liudijama skirtingoms rasėms ir kultūroms priklausančių žmonių bendrystė. Jų nuolatiniai gyventojai, kurių skaičius priklauso nuo konkretaus miestelio dydžio ir raidos, kartu su laikinai čia apsistojančiais trokšta įgyvendinti mažą Evangelijos atnaujintos visuomenės modelį ir taip parodyti, kad suvienytąjį pasaulį tikrai galima įgyvendinti. Šiuo metu 35 tokie miesteliai veikia penkiuose žemynuose. Pirmame jų, įsteigtame Loppiane netoli Florencijos, gyvena beveik 1 000 gyventojų iš daugiau kaip 70 tautų. Čia įsikūrusios šeimos ir jaunuoliai, veikia ugdymo centrai ir nedidelės pramonės įmonės.

Santykiai su tarptautinėmis institucijomis

Santykiai su tarptautinėmis institucijomis palaikomi per nevyriausybinę organizaciją „Naujoji žmonija“(New Humanity), akredituotą prie JTO Ekonominės ir socialinės tarybos kartu su kitomis 122 nevyriausybinėmis organizacijomis iš viso pasaulio, turinčiomis patariamąjį statusą.