Array

Tegul visi bus viena (Jn 17, 21)
Dėl šių žodžių esame gimę,
dėl vienybės,
kad neštume ją į pasaulį.
Chiara Lubich.

ŠRIFTO DYDIS  aA aA 

„Dievo karalystė panaši į žmogų, kuris beria dirvon sėklą. Ar jis miega ar keliasi, ar naktį ar dieną, sėkla dygsta ir auga, jam visiškai nežinant kaip.”
(Mk 4 26-27)

Socialinė etika, teisė ir teisingumas

Šiandieniame pasaulyje labiausiai jaučiamas poreikis atkurti žmogiškuosius santykius visose socialinio gyvenimo srityse – nuo šeimos iki tarpvalstybinių ir tarptautinių santykių. Teisininkai, advokatai, dėstytojai, studentai, veikiantys teisės ir teisingumo srityse, kartu stengiasi rasti naujų būdų, kaip kurti autentiškus santykius, naujas etikos ir teisės formas, kurios laiduotų teisingumą visuose santykiuose, siekiant tiek pavienių asmenų, tiek visos visuomenės gerovės.

Metodas

Šio tikslo siekiama per konkretų gyvenimą dirbančių socialinės etikos, teisės, teisingumo ir viešojo administravimo srityse. Veikliai besidarbuojančių šiose srityse dalijimasis gyvenimo patyrimu ir dialogas padeda rasti naujų būdų, kaip įgyvendinti atitinkamas funkcijas, rūpinantis pavienių žmonių ir bendruomenių poreikiais.

Įgyvendinimas

Visame pasaulyje šiuo tikslu yra susibūrusios įvairių šios srities specialistų grupės (socialinės etikos ir teisės dėstytojų, teisėjų ir advokatų, teisėsaugos pareigūnų ir valstybės tarnautojų, penitencinių įstaigų darbuotojų ir t. t.), organizuojančios susitikimus, kuriuose raginami dalyvauti visi šių sričių darbuotojai, norintys veikliau įsipareigoti žmogaus ir visuomenės gerovei.

Veiklos sritys

Viešojo gyvenimo moralumas. Šis siekis realizuojamas ir per mokslinius seminarus, ir per asmeninį bei kolektyvinį įsipareigojimą sąžiningai ir skaidriai atlikti viešąsias funkcijas, taip priešinantis korupcijos reiškiniui, įtvirtinant skaidraus ir korektiško viešojo administravimo formas.
Teisinis švietimas.
Tai žmonių ugdymas ir informavimas mokyklose ir visuomenėje, grindžiamas teisingumo ir viešojo administravimo srities darbuotojų patirtimi ir liudijimu.
Teisinis reglamentavimas ir teisingumo administravimas.
Įvairūs šios srities specialistai siekia savo profesinę veiklą pagal krikščioniškąją dvasią kuo veiksmingiau nukreipti į asmens bei visuomenės poreikius laiduojančio teisingumo įgyvendinimą.
Prevencija ir resocializacija.
Aktyvia veikla bausmių vykdymo institucijose siekiama žmogiškosios bei socialinės kalinių reabilitacijos ir penitencinės sistemos gerinimo. Tai iliustruoja konkretūs pavyzdžiai Italijoje, Nigerijoje, Kamerūne, Ispanijoje ir daugelyje kitų šalių, kuriose į šią veiklą įtraukiami psichologai, prižiūrėtojai, savanoriai, teisėjai, buvę kaliniai, kapelionai ir kalėjimų viršininkai.
Žmogaus teisių apsauga ir skatinimas.
Bendradarbiaujama su tarptautinėmis organizacijomis (JTO ir tarptautinėmis NVO) tiriant žmogaus teisių problemas, skatinamos konkrečios iniciatyvos.

Naujos teisės kultūros daigai

Šiame lygmenyje subrandintas patyrimas paskatino tarptautinės grupės „Bendrystė ir teisė“ įsteigimą. Jos tikslas – gilintis į teisės mokslą bei vesti dialogą su institucijomis bei akademiniu pasauliu teisinės kultūros lygmenyje. Pirmas šios grupės organizuotas reikšmingas įvykis buvo tarptautinė konferencija „Santykiai teisėje: kokia vieta juose skirta brolystei?“, surengta Romoje 2005 m. lapkričio 18–20 d. Joje dalyvavo apie 700 teisės mokslininkų ir praktikų iš 35 pasaulio šalių.