Array

Tegul visi bus viena (Jn 17, 21)
Dėl šių žodžių esame gimę,
dėl vienybės,
kad neštume ją į pasaulį.
Chiara Lubich.

ŠRIFTO DYDIS  aA aA 

„Apaštalai su didžia galybe liudijo apie Viešpaties Jėzaus prisikėlimą, ir juos lydėjo malonės gausa“ (Apd 4,33).

Sveikata
Skatinti gyvybės kultūrą visomis jos raiškos formomis, stadijomis ir sąlygomis – tai įsipareigojimas visų veikiančių įvairiose sveikatos, slaugos, maitinimo, sporto ir ekologijos srityse. Be to, suvokiant, kad ir liga gali atverti naujas gyvenimo dimensijas, ji irgi gali virsti žmones suartinančiu veiksniu. Todėl žmonės stengiasi dirbti brolybės dvasia, idant virstų tikrove tokia visuomenė, kuri vertina kiekvieną negalios bei skausmo formą ir kuri siekia laiduoti kiekvienam asmeniui vienodas socialines bei sveikatos paslaugas ir galimybę veikliai dalyvauti savo bendruomenės gyvenime.

Pramoninėse valstybėse pagarba ir meilė kiekvienam žmogui, kuri įkvepia asmeninį, profesinį sveikatos darbuotojų įsipareigojimą, dažnai išreiškiama rūpinimusi asmeniu plačiausia prasme. Toks rūpinimasis neretai nepasiekiamas net šiuolaikinėse sveikatos paslaugose. Besivystančiose šalyse per įvairias iniciatyvas skurdą išgyvenančioms tautoms tampa prieinamas visavertis gydymas, taip pat skatinama jų pačių raida šioje srityje.
Štai Afrikos žemyne plėtojamo sveikatingumo projekto pavyzdys. 1964 m. Fokoliarų judėjimo paprašyta pagelbėti Kamerūne gyvenančiai bangvos genčiai, kankinamai miegligės, dėl kurios kūdikių mirtingumas siekė 90 %. Į Fontemą atvyko keletas fokoliarų medikų, slaugytojų, technikų, statybininkų. Per 30 metų kūdikių mirtingumas sumažėjo iki dviejų procentų. Pačioje džiunglių širdyje dabar yra miestelis su daugiau negu 600 namų ir mokykla su visomis pradinėmis bei gimnazijos klasėmis. Ligoninė, kurioje dirba beveik 100 darbuotojų ir kurios specializacija – tropinių ligų gydymas, daug nuveikė kovoje su dabar jau įveikta mieglige. Šiuo metu atidaromas naujas AIDS gydymo skyrius. Viso pasaulio jaunimas daugeliu akcijų bei projektų prisidėjo prie Fontemo vystymosi, ir šis tapo Kamerūno angliškosios dalies apskritimi su 80 000 gyventojų.

Ugdymas ir kultūrinės įžvalgos

Įvairiomis ugdymo formomis siekiama perteikti tiek specifines žinias, tiek asmens pažinimą globalia prasme sociokultūriniame kontekste. Štai keletas pavyzdžių:
su AIDS ligoniais dirbančių savanorių ir sveikatos darbuotojų ugdymo kursai;
dvasingumo vaidmuo ligos ir gydymo patyrime (konferencija 2000 m. Leipcige, Vokietija);
įvairių sveikatos apsaugos temų svarstymas vienybės dvasingumo šviesoje (Italijos Sveikatos apsaugos ministerijos pageidavimu rengiamos konferencijos Italijoje).

Tarptautiniai kongresai

1997–2002 Pagyvenusių žmonių patirties ir kultūros lobynas ekspertų iš viso pasaulio buvo pristatytas tarptautiniame kongrese „Visuomenė visų amžių žmonėms: pagyvenę žmonės kaip suvienytojo pasaulio ištekliai“. 1997 m. Rimini mieste (Italija) surengtame kongrese Italijoje susirinko daugiau negu 1 000 dalyvių. Kongreso rezultatas – rengiantis Tarptautiniams pagyvenusių žmonių metams (1999) Jungtinėms Tautoms pristatytas dokumentas, iš naujo pateiktas 2002 m. JTO konferencijai Madride senatvės tema.

Plėtotė kultūros lygmeniu

Prieš kurį laiką įsikūrė asociacija „Medicina, dialogas, bendrystė“, tapusi svarbia idėjų sklaidos priemone kultūros lygmenyje. Asociacija siekia prisidėti prie tokios medicininės antropologijos plėtojimo, kuri remiasi vienybės dvasingumo principais, įkvepiančiais visą Fokoliarų judėjimą bei jo veiklą, įgyvendinamą šioje srityje įvairiose šalyse.