Array

Tegul visi bus viena (Jn 17, 21)
Dėl šių žodžių esame gimę,
dėl vienybės,
kad neštume ją į pasaulį.
Chiara Lubich.

ŠRIFTO DYDIS  aA aA 

„Apaštalai su didžia galybe liudijo apie Viešpaties Jėzaus prisikėlimą, ir juos lydėjo malonės gausa“ (Apd 4,33).

Kultūra, mokykla, švietimas

Ugdymas visuotinės brolystės dvasia, perteikiant davimo, priėmimo ir taikos kultūrą.
Solidarumas ne vien kaip mokomoji disciplina, bet ir kaip metodologija, būtina švietimo kokybei gerinti.
Darbas grupėse, dalijimasis teigiama patirtimi ir sunkumais, mokytojų ugdymas.   Šioje pedagogikos kryptyje stengiamasi atsižvelgti į šiandienius iššūkius, kuriuos kelia visuomenė, vis labiau tampanti daugiakultūre, multietnine, multireligine. Gimsta naujas jaunuolių mentalitetas ir naujas tarpusavio bendravimo būdas.

Šiai ugdymo patirčiai būdinga vadinamoji „tapimo viena“ su kitu metodologija, kuri reiškia jausti dalykus kartu su kitu. Į tai vienodai įsitraukia tiek mokinys, tiek mokytojas.
Taip šiame ugdymo kontekste kiekvienas įgyja orumo, ugdymui tampant abipusiu procesu (koedukacija). Tai ne toks projektas, kurį gali įgyvendinti tik specialistai; jis gali įgyvendinti net vaikai ir paaugliai arba tėvai ar mokytojai. Jis prasideda kiekvieną akimirką įsipareigojimu išlaikyti gyvą tarpusavio meilę, paverčiančią kiekvieną šeimą ar mokyklą „ugdymo bendruomene“.
Švietimo tikslas – ugdyti naujus žmones, įsipareigojant: kurti vienybės ryšius tarp mokytojų bei mokinių ir tarp visų mokymo struktūrų darbuotojų bei įvairių ugdymo funkciją atliekančių subjektų (tėvų, mokytojų, jaunimo grupių vadovų…);
skatinti „davimo kultūrą“ naujojoje kartoje ir ugdyti atvirumą pasauliui bei dėmesingumą visoms kultūroms, stengiantis prisidėti prie jų integravimo;
ugdyti naujosios kartos meilę žmonijai bei aplinkai ir nuolat palaikyti gyvą glaudų santykį tarp kultūros ir gyvenimo, tarp mokymo ir ugdymo, taip pat per iniciatyvas ir akcijas.

Projektai įvairių šalių mokyklose

Visuose penkiuose žemynuose įvairios mokyklos plėtoja šią pedagogikos kryptį, dažnai susilaukdamos pripažinimo instituciniame ir akademiniame lygmenyje, pavyzdžiui, švietimo ministerijų ir pedagogikos fakultetų. Geras pavyzdys – pradinė mokykla „Saulės spindulys“ Kroatijoje. Šis projektas pradėtas 1995 m. po dramatiško konflikto, skaudžiai palietusio Kroatijos, Bosnijos ir Serbijos tautas. Tai konkretus ir besitęsiantis indėlis į kultūrą ir taiką. Į mokyklą priimami įvairių etninių grupių ir religijų pabėgėlių vaikai iš karo zonų. Šiuo metu ją lanko 110 vaikų, ir ji yra tapusi mokyklų personalo ugdymo seminarų būstine, bendradarbiaujančia su valstybės institucijomis ir Skopjės universiteto (Makedonija) Pedagogikos fakultetu. Šiuo projektu taip pat domisi dėstytojai musulmonai ir studentai iš įvairių šalių.

Ugdymas

Ugdymu, įgyvendinamu per konferencijas ir siauresnės apimties seminarus, siekiama prisidėti prie dėstytojo žmogiškosios brandos ir pedagoginės kompetencijos atnaujinimo pagal pagrindinius „vienybės“ pedagogikos principus.

Plėtotė kultūriniame lygmenyje

Naujausią Judėjimo narių vystymosi tarpsnį pedagogikoje ženklina Fokoliarų judėjimo pedagogikos studijų centro „Ugdymas – Vienybė“ gimimas.