Array

Tegul visi bus viena (Jn 17, 21)
Dėl šių žodžių esame gimę,
dėl vienybės,
kad neštume ją į pasaulį.
Chiara Lubich.

ŠRIFTO DYDIS  aA aA 

„Dievo karalystė panaši į žmogų, kuris beria dirvon sėklą. Ar jis miega ar keliasi, ar naktį ar dieną, sėkla dygsta ir auga, jam visiškai nežinant kaip.”
(Mk 4 26-27)

Komunikavimo priemonės
Kino, fotografijos, žurnalistikos, informacijos ir informacinių technologijų specialistai įsipareigoja kartu siekti, kad komunikavimo priemonės taptų pozityviomis socialinio kūno augimo priemonėmis, pasitarnautų broliškos bendrystės stiprinimui tiek vietos, tiek pasaulio mastu.
Kultūros lygmeniu 2000 m. pradėtas NetOne (www.net-one.org) – komunikavimo darbuotojų tinklas, renkantis ir skleidžiantis idėjas, projektus, kultūrines įžvalgas žmonių, veikiančių įvairiose žiniasklaidos srityse vieningo pasaulio perspektyvoje.

Tarp įvairių iniciatyvų, atsiradusių gyvo komunikavimo palaikymo tikslu, galima išskirti „Naujojo miesto“ (Città Nuova) žurnalą, siekiantį supažindinti su Fokoliarų judėjimo idėjomis ir jų reikšme visuomenei. 1956 m. įsteigtas žurnalas skirtas informuoti skaitytojus apie pasaulio įvykius, ekumenizmą, kultūrą, meną vienybės kontekste ir padeda pažinti iš vidaus mūsų judėjimo dvasingumą ir patyrimą. Pasaulyje šiandien leidžiami 37 jo leidimai 22 kalbomis.

„Naujasis miestas“ Lietuvoje – neperiodiškai išeinantis leidinukas-brolis.

Leidžiami ir kiti, specializuoti žurnalai, skirti jaunimui, teologiniam ir kultūriniam ugdymui, vienuolių kongregacijoms ir kunigams.

Iš judėjimo komunikavimo tarnybų labiausiai išplėtotos šios:
Šv. Klaros garso ir vaizdo centras (Centro S. Chiara Audiovisivi) – vaizdo ir garso įrašų archyvavimo ir informavimo tarnyba. Ji rengia garso ir vaizdo įrašus ir disponuoja daugiau kaip 30 000 dokumentų, pirmiausia panaudojamų ugdymui.
Pasaulinė telefoninė konferencija (sąšauka) – periodiškai užmezgamas telefono ryšys, vienu metu sujungiantis judėjimo šeimą 350 pasaulio taškų.