Array

Tegul visi bus viena (Jn 17, 21)
Dėl šių žodžių esame gimę,
dėl vienybės,
kad neštume ją į pasaulį.
Chiara Lubich.

ŠRIFTO DYDIS  aA aA 

„Dievo karalystė panaši į žmogų, kuris beria dirvon sėklą. Ar jis miega ar keliasi, ar naktį ar dieną, sėkla dygsta ir auga, jam visiškai nežinant kaip.”
(Mk 4 26-27)

United World Project

2012.a toimus Budapestis festival Let's Bridge, millest võttis osa 12 000 noort üle kogu maailma. Ühinenud Maailma Noorte Organisatsiooni kaasabil käivitati ühisprojekt universaalse inimkonna kultuuri levitamiseks.

Iga päev saame meedia kaudu halbu uudiseid sõdade ja agressiooni kohta, kuid positiivset tege-vust nähakse ja märgatakse üha vähem.

PROJECT

Ühinenud Maailma Noored (Y4UW) tahavad muuta maailma paremaks elupaigaks kõikidele inimestele. Me usume, et Universaalne vennaskond on ainus võti praeguse ja tuleviku maailma jaoks. Me palume, et universaalset vennaskonda peetaks üldtunnustatud fundamentaalseks poliitiliseks ja kodanikuühiskonna õiguseks ning kohustuseks. Ilma universaalse vennaskonnata ei saa üksikinimene või terve rahvas olla tõeliselt vaba ja võrdne.

Selle põhjal teeb Y4UW järgmised ettepanekud:

  1. Vastutuse jagamine- Iga meie tegevus on samaaegselt nii kohaliku kui globaalse tähtsusega.
  2. Suurem ja laiem jagamine- Me vajame kaupade ringlemist ja teede sillutamist erinevate rahvaste vahel.
  3. Rahu edendamine- Aitame kaasa vägivalla kõrvaldamisele ja edendame osadust erinevate etniliste gruppide, usundite ja kultuuride vahel.

 

HOW?

 

Elada "kuldse reegli" järgi, mis on paljude kultuuride ja tsivilisatsioonide kreedoks: " Tee teistele seda, mida sa soovid, et sulle tehtaks. Ära tee teistele seda, mida sa ei soovi, et sulle tehtaks".

 

 

Toetada alalise rahvusvahelise jälgimiskeskuse ehitustegevust; jälgimaks vennaskonna üksikisikute, gruppide ja riikide valikuid ja kogemusi üle kogu maailma. Toetada teadusuuringuid ja õpinguid, arvestades vennaskonna põhimõtteid.

 

 

Taotleda ÜRO"lt Ühinenud Maailma Nädala kehtestamist ja tunnustamist ( tegevusi, ideid, ja algatusi oma rohkem kui 15.aasta tegutsemise jooksul).

 

 

 

Kui oled meie eesmärkidega nõus, siis ühine projektiga " Ma pühendan ennast ":
http://www.unitedworldproject.org/en/signatures/sign-up-online.html

(Siin saad alla laadida infot)
Videoklip meie projektist: http://www.unitedworldproject.org/en/resources.html