Array

Tegul visi bus viena (Jn 17, 21)
Dėl šių žodžių esame gimę,
dėl vienybės,
kad neštume ją į pasaulį.
Chiara Lubich.

ŠRIFTO DYDIS  aA aA 
2017 m. Šv. Kalėdos

Mielieji, kaip ir kasmet, vėl stovime priešais Prakartėlę: mažutį Kūdikį šalia savo Motinos. Šiose ėdžiose prasideda jo žemiškoji kelionė. Atrodo, tarsi žvelgtų į mus ir šnabždėtų: “Ar ir tu nori pradėti naują gyvenimą? Jei tik nori, gali!” Argi svarbu, kad esame suaugę! Nauja pradžia įmanoma, nes mūsų praeitis nugrimzdusi Dievo gailestingume. Mūsų ateitis skleidžiasi mums nežinomame Jo plane. Mums priklauso vien dabarties akimirka. Galime dabar, iškart, stovėdami prie prakartėlės, šalia Motinos, pradėti mylėti. Jėzus atėjo į žemę, kad įgalintų mus mylėti, išmokytų Savojo meno - Meilės meno. Išties, Jis myli visus, myli visada, myli pirmas. Ar norime naujus 2018 metus pradėti, gyvendami Dievo, tapusio Kūdikiu, menu? Tai reiklus menas, bet pripildo širdis džiaugsmu! Linkime šio džiaugsmo visiems šiose Kalėdų šventėse!

Jūsų fokoliarai

 
Gyvenimo Žodis

Fokoliarų Judėjimas kilo iš gyvenimo Dievo Žodžiu, nušvitusiu visiškai naujai Antrojo Pasaulinio karo metu. Žodžiai, kuriuos daugelis ir anksčiau buvo girdėję tūkstančius kartų, įgijo – ne be ypatingos Dievo dovanos dėka – niekada anksčiau nepatirtą realumą ir jėgą. Vieno žodžio įgyvendinimas praktikoje padėjo geriau suprasti kitus žodžius, o pastangos įgyvendinti vieną po kito – pradžioje kas savaitę, vėliau kas mėnesį – sužadino grandininę reakciją, kuri šiuo metu pasiekė visas pasaulio šalis.

Kas mėnesį yra publikuojama viena Šventojo Rašto frazė su komentaru, padedančiu lengviau ją pritaikyti kasdieniame gyvenime. Spausdinamas, transliuojamas per radiją, televiziją ir internetą, Gyvenimo žodis pasiekia keletą milijonų žmonių. Gyvendami šiuo žodžiu žmonės tarsi sudaro pasaulinio masto tinklą ir – dažnai tyloje – perkeičia savo gyvenamąją aplinką, siekdami galutinio tikslo – visuotinės brolystės.

„Tavo dešinė, Viešpatie, yra nuostabi jėga“ (Iš 15, 6).

Šio mėnesio Gyvenimo Žodis primena Senajame Testamente randamą Mozės himno eilutę, kurioje Izraelis aukština Dievo įsikišimą į jo istoriją. Tai giesmė, skelbianti lemiamą Jo veikimą vardan tautos išgelbėjimo ilgame išlaisvinimo kelyje – nuo vergijos Egipte iki atvykimo į Pažadėtąją žemę.

Skaityti daugiau...
 
Gyvenimo Žodžio komentaras

„Jei iškeltume absurdišką hipotezę, jog visos pasaulio Evangelijos galėtų būti sunaikintos, mes norėtume taip gyventi, kad savo gyvenimu iš naujo parašytume Evangeliją“. Toks reiklus įsitikinimas lydėjo gyvenimą tų, kurie įvairiais būdais prisiartino prie Fokoliarų Judėjimo nuo pat jo ištakų, kai per Antrąjį pasaulinį karą „griuvo viskas“. Su ypatingu dėmesiu buvo gyvenama vienu Evangelijos žodžiu po kito. Tai buvo „drabužis“, kuriuo vos pabudus apsirengiama. Jis buvo nešiojamas širdyje ir įgyvendinamas kur ir kada tik įmanoma.

Chiara Lubich tai liudijo begalę kartų, pasakodama patrauklias istorijas apie iš to kylančius vaisius, atradimus, poveikį. Atskirų žmonių ar grupių atsivertimus, kurių ji nebijojo vadinti „revoliucijomis“.

Skaityti daugiau...
 
Miunchene – krikščioniškų judėjimų susitikimas „Kartu dėl Europos“

Popiežius Pranciškus pasveikino krikščioniškų judėjimų susitikimą Miunchene „Kartu dėl Europos“, subūrusį žemyno krikščioniškų judėjimų atstovus katalikus, evangelikus, ortodoksus ir protestantus.

Popiežiaus video žinia buvo parodyta susitikimo dalyviams šeštadienio popietę centrinėje Karlsplatz aikštėje. Vertimas - Vatikano radijo:

Skaityti daugiau...
 
Kreipimasis dėl taikos - Sign Up For Peace!

Sign Up For Peace! Taip pavadintas kreipimasis dėl taikos, kurį iniciavo Fokoliarų Judėjimo Jaunimas už suvienytą pasaulį. Jį galite pasirašyti internetinėje peticijų platformoje change.org

Keliami penki reikalavimai tarptautinėms ir nacionalinėms institucijoms, asociacijoms, kultūros veikėjams ir geros valios žmonėms:

• Sumažinti valstybinį finansavimą ginklavimuisi

• Kovoti su nelygybės šaknimis, siekiant įveikti skurdą

• Siekti, kad valdymo modeliai labiau atspindėtų politikos uždavinį tarnauti bendrajam gėriui

• Organizuotu teisėtumu užkirsti kelią nusikalstamumo fenomenui

• Užtikrinti visuotinį pradinį išsilavinimą

Skaityti daugiau...
 
<< Pradžia < Ankstesnis 1 2 3 4 5 6 7 8 Sekantis > Pabaiga >>

Puslapis 1 iš 8