Array

Tegul visi bus viena (Jn 17, 21)
Dėl šių žodžių esame gimę,
dėl vienybės,
kad neštume ją į pasaulį.
Chiara Lubich.

ŠRIFTO DYDIS  aA aA 

„Dievo karalystė panaši į žmogų, kuris beria dirvon sėklą. Ar jis miega ar keliasi, ar naktį ar dieną, sėkla dygsta ir auga, jam visiškai nežinant kaip.”
(Mk 4 26-27)

Maria Voce. Mokytis brolystės

Rugpjūčio pabaigoje netoli Romos esančiame Kastelgandolfe vyko tarptautinio katalikiško Fokoliarų judėjimo surengtas ugdymo ir švietimo srityje dirbančiųjų kongresas. Tai jau ne pirmas kartas, kai įvairių sričių specialistai susitinka ne vien tam, kad pasidalintų patirtimi ar naujomis idėjomis, bet ir norėdami pažvelgti į savo darbo lauką Evangelijos šviesoje. „Learning fraternity“ - taip pavadintas susitikimas gvildeno itin aktualią globalaus pasaulio temą – brolystę. Siūlome dabrtinės Fokoliarų judėjimo vadovės mintis, išsakytas per interviu renginio pradžioje. Pasak Jono Pauliaus II, bažnytiniai judėjimai yra Šventosios Dvasios atsakymas į aktualias laikmečio problemas. Todėl neabejojame, kad ši specifinė patirtis gali būti naudinga ir didesniam žmonių skaičiui.

Skaityti daugiau...
 
Ezio Aceti.Lietuva gali tinkamai pasirūpinti savo vaikais

Šiuo metu Lietuvoje apie 10 000 nepilnamečių yra netekę savo tėvų globos. Iš jų apie 4000 gyvena vaikų globos įstaigose, kurių turime 106. Apie pusseptinto tūkstančio vaikų globoja laikini globėjai, o šeimynose auga apie 400. Nerimą kelia faktas, kad kūdikių ir mažamečių iki 3 metų į šeimas patenka dukart mažiau nei į institucijas. Žinant, kokią neigiamą įtaką vaikui daro augimas ne šeimos aplinkoje, daugelis Vakarų valstybių atsisako vaikų gyvenimo globos namuose. Tam kuriamos vaikų globos šeimoje sistemos, kai laikinieji ar nuolatiniai globėjai priima vaiką į savo šeimą.

Skaityti daugiau...
 

Liepos 4 - 7 dienomis Girionyse vyko Marijapolis.

Marijapolyje sulaukėme svečių iš Italijos: daugeliui jau gerai pažįstamo antropologo kun. prof. Amedeo Ferrari OFM Conv. bei sutuoktinių Mariateresa ir Luigi Maffoni, kurie daug metų dirbo tarptautinėje Fokoliarų Judėjimo šeimų mokykloje. Jie dalinosi savo vertinga patirtimi bendruose susibūrimuose, nedidelėse grupėse, asmeniniuose pokalbiuose.

Stovyklos programoje: bendruomeninis dvasingumas, Judėjimo aktualijos, bendravimas su svečiais, pokalbiai mažose grupėse, kūrybinės dirbtuvės, Karaliaus Mindaugo šventė.

Apsižvalgę aplinkui, pastebime daugybę dalykų, kurie atskiria mus vienus nuo kitų. O vis dėlto, stipriai jaučiame savo pašaukimą gyventi vardan pasaulio be atskirties, vardan visuotinės brolystės. Kartu stengėmės gyventi meilės ir vienybės dvasia, būti meilės tiltais, jungiančiais skirtingus žmones, tiltais, visus darančius viena.

 

 

Festivalyje „Let’s bridge”, į kurį Budapešte susirinko 12 000 dalyvių, atstovaujančių „Jaunimą už suvienytą pasaulį”, buvo pristatytas projektas, skirtas skleisti ir plėtoti visuotinės brolybės kultūrą. Tai viena iš iniciatyvių, liudijančių vis stiprėjantį įsitikinimą, ypač tarp jaunimo, kad pasaulis gali tapti geresne vieta gyventi visiems.

Skaityti daugiau...
 

GYVENIMAS DĖL SUVIENYTOS ŽMONIJOS

Chiara

Šių metų kovo 14 dieną minime penktąsias Chiaros Lubich iškeliavimo į Dangų metines. Ji buvo Dievo įrankis Veikime, kurio – kaip ji sakė – „partitūra buvo parašyta Danguje“. Iš tamsių Trento miesto slėptuvių Antrojo Pasaulinio karo metu pasklido evangelinio gyvenimo žinia, šiandien skelbiama nuo pasaulio žiniasklaidos stogų.
Vilniuje, kovo 14 d., ketvirtadienį, 18.00 val., Dievo Gailestingumo šventovėje Šv. Mišias aukojo apaštalinis nuncijus Baltijos kraštams Luigi Bonazzi kartu su vyskupu Arūnu Poniškaičiu ir kunigu Vytautu Insoda. Nuncijaus pamokslas nušvietė Chiaros vaidmenį bažnyčioje, buvo įterpta ir jos meditacijų. Po Šv. Mišių, 19.30 val., Signatarų namuose, vyko iškilmingas minėjimas.

Šiais metais norime prisiminti ir pristatyti Chiarą Lubich kaip moterį, kuriančią brolybę visose žmonijos gyvenimo sferose: religinėje, socialinėje ir politinėje.

Minėjimas įvyko dviejuose Lietuvos miestuose: Vilniuje ir Kaune.

Kaune sukaktis buvo paminėta kovo 17 d., sekmadienį, 14.00 val., Juozo Urbšio vidurinėje mokykloje. Pradžioje Šv. Mišias aukojo t. Severinas OFM, po to vyko iškilmingas minėjimas. Susitikimas, į kurį susirinko daugiau nei 70 žmonių, buvo labai šiltas, jautėsi vienybė.

Renginių programoje trumpai apžvelgtas Chiaros Lubich inicijuotas ir toliau judėjimo puoselėjamas plataus dialogo su religiniu ir pasaulietiniu pasauliu pristatymas bei trumpi kasdienio gyvenimo liudijimai.

 
<< Pradžia < Ankstesnis 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Sekantis > Pabaiga >>

Puslapis 6 iš 9